top of page

AUTOMATYKA

Automatyka

Sterowanie automatyczne odgrywa coraz to ważniejszą rolę w budynkach inwentarskich. Krowa jest wrażliwym zwierzęciem i zapewnienie jej optymalnych oraz powtarzalnych warunków jest jednym z głównych celów zastosowania automatyki. Zmiana temepratury, nadchodzące opady atmosferyczne oddziałują na pracę kurtyn wentylacyjnych. Pora roku, długość dnia, zachmurzenie determinuje moc oraz czas świecenia opraw SmartAgroLED.

Zalety sterowania

Sterowanie automatyczne kurtyn wentylacyjnych, oświetlenia SmartAgroLED, wentylatorów mieszających powietrze tworzy powtarzalny dobrostan dla zwierząt. Jeden sterownik zbiorczy sterowany za pomocą dedykowanej aplikacji jest w stanie zarządzać mikroklimatem budynku inwentarskiego. To wyjątkowe i bardzo wygodne rozwiązanie.

opti-app.jpg
bottom of page